Zoals de meeste verenigingen is ook AVW'93 ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel.

En omdat het een vereniging is, heeft het een bestuur om de "dagelijkse" gang van zaken in goede banen te leiden.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                Danny van Est

Secretaris:               Judith Oudsen-van Dael

Penningmeester:    Kees van Aart